วันวิสาขบูชา วันสันติภาพโลก มหาจุฬาฯ เตรียมจัดงาน ณ ศูนย์ประชาสหประชาชาติ ราชดำเนิน 258

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานสมาคมวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วยพระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ได้นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ไปร่วมประชุมกับผู้บริหารของศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นำโดยนางสุธี สุทธิรักษ์  เพื่อปรึกษาหา และทำข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการเตรียมการเฉลิมฉลองการจัดกิจกรรมวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ทั้งนี้  จุดกำเนิดของการจัดกรรมเฉลิมฉลอง ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เกิดจากการที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ องค์การสหประชาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ของสหประชาชาติ  จึงทำให้ประเทศไทยโดยคณะสงฆ์ รัฐบาล และประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวมาตลอดทุกปี  ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ

DSC_0316

DSC_0280 DSC_0281 DSC_0284 DSC_0285 DSC_0291 DSC_0292 DSC_0293 DSC_0299 DSC_0300 DSC_0301 DSC_0306 DSC_0311 DSC_0314DSC_0319

 

Similar articles

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528
Web : ps.mcu.ac.th  Email :  peace@mcu.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์