“อัตลักษณ์” ของโครงการหลักสูตรสันติศึกษา 563

big

24ก.ย.2555 พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ภายหลังที่ใช้ความเพียรพยายามมาเดือนกว่าๆ … สุดท้ายคณะทำงานได้ค้นพบ “อัตลักษณ์” ของโครงการหลักสูตรสันติศึกษาในสังกัด “มจร” ใน 2 ประเด็นหลักคือ (1) โลโก้ประจำโครงการ คือ นกพิราบคาบดอกบัวบินอยู่เหนือโลกของเรา (2) มอตโต้ประจำโครงการ คือ “สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก” คำถามที่สำคัญต่อประเด็นทั้งสองนี้ว่า เราจะถอดระหัสออกมาจากโลโก้ และมอตโต้อย่างไร???

“โลโก้คือ นกพิราบคาบดอกบัวบินอยู่เหนือโลก : นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ลูกโลกสีน้ำเงิน คือ สีแห่งสันติภาพที่ได้รับอานุภาพแห่งสันติภาพในยามที่นกพิราบบินไปในสถานที่ต่างๆ ของทั่วทุกมุมโลก ในขณะที่ดอกบัวนั้นเป็นดอกบัวบุณฑริกสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ในพระพุทธศาสนาที่สะท้อนพลังแห่งสันติ คือการรู้ตื่น และเบิกบาน นกพิราบคาบดอกบัวบินอยู่เหนือโลกจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนว่า พระพุทธศาสนาคือทางเลือกหนึ่งในการสร้างสันติภาพให้แก่สังคมโลก ไม่ว่าเราจะอยู่มุมใดของโลก เราสามารถได้รับโอกาสได้เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสพลังแห่งสันติภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

มอตโต้คือสันติศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก คำว่า “โลก” ในบริบทนี้ หมายถึง “โลกคือแผ่นดิน (โอกาสโลก) โลกคือหมู่สัตว์ (มนุสสโลก) และโลกคือการปรุงแต่งเราเขา (สังขารโลก)” การศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจสันติภาพย่อมสามารถที่จะประจักษ์และรักรู้ว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าสันติภาพย่อมไม่มี” (There is no greater happiness than peace) การเข้าถึงพลังสันติภาพในลักษณะดังกล่าว ย่อมทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาโลกทั้งสามให้มีสันติภาพได้อย่างยั่งยืนทั้งสันติภาพในตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า โครงการหลักสูตรสันติศึกษานี้จะเริ่มดำเนินการจะเริ่มเปิดบสมัครเดือนมกราคม พ.ส.2556 โดยแบ่งออกเป็นระยะระยะสั้นประมาณ 3 วัน ระยะกลางคือประกาศนียบัตรเรียนประมาณไม่เกิน 1 ปี และระยะยาว 2 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระมหาหรรษาเป็นแขกรับเชิญแสดงความเห็นในหัวข้อเรื่อง “บทบาทศาสนากับการสร้างความสมานฉันท์” ในรายการสดอนาคตประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีหรือช่อง 11 วันที่ 24 ก.ย.นี้ โดยได้นำเสนอหลักสาราณียธรรม 6 ประการที่จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมได้

ขณะเดียวกันแขกผู้รับเชิญทุกคนต่างก็เห็นตรงกันว่า ผู้ใหญ่ นักการเมืองควรจะเลิกทะเลาะกันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

Similar articles

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528
Web : ps.mcu.ac.th  Email :  peace@mcu.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์