สันติวิถีใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
สรรสร้างสันตินวัตกรรม
สมัครเรียน ป เอก หลักสูตรสันติศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ปริญญาโท รุ่นที่ 10, ปริญญาเอก รุ่นที่ 7
ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2565
สมัครเรียน ป โท

หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

202119606_2669155893383082_6867620699052265990_n

ขอแสดงความมุทิตาจิต

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร. เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา

Read more
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
previous arrow
next arrow

งานบริการวิชาการและสังคม

ขอแสดงความมุทิตาจิต

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร. เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้…

สมัครเรียน ป.โท / ป.เอก หลักสูตรสันติศึกษา (สมัครทางออนไลน์)วันนี้ – 30 มิ.ย. 64

กดสมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/WuPfxUNgZrBsXRhSA ดู…

ผลงานและคลังความรู้

ขอเชิญร่วมงานวันสันติภาพสากล

#ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันสันติภาพสากลออนไลน์ #วันอังคารท…

สัมมนาทางวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : Road Map to Positionsกิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคม หลักสูตรสันติศึกษา

#วันสุดท้าย #ในการรับสมัคร #เปิดเส้นทางขับเคลื่อน #สู่พ…

หลักสูตรสันติศึกษา ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ขอแสดงความมุทิตาจิต

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร. เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้…

สมัครเรียน ป.โท / ป.เอก หลักสูตรสันติศึกษา (สมัครทางออนไลน์)วันนี้ – 30 มิ.ย. 64

กดสมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/WuPfxUNgZrBsXRhSA ดู…

ข่าวสารและกิจกรรม

70842
1624386
736957
728242
PlayPause
70842
1624386
736957
728242
previous arrow
next arrow